Howdy, Stranger!

It looks like you're new here. If you want to get involved, click one of these buttons!

Sign In with Google Sign In with OpenID Sign In with Twitter

In this Discussion

Wiecie coś o Reju w Warszawie?

edited maj 2009 in Archiwum
Chciałabym się dostać do Reja, ale niewiem od ilu punktów tam przyjmują. Słyszałam, że od 130 ale wydaje mi się to trochę za mało.

Comments

  • edited maj 2009
    W ubiegłym roku progi punktowe w zależności od klasy były tam: od 137 (pol-hist) do 143 (mat-fiz-inf), a średnio to 140,6 pkt.
  • edited maj 2009
    Wiem tyle że odszedł najlepszy nauczyciel od chemii i teraz jest proglem .
This discussion has been closed.