Howdy, Stranger!

It looks like you're new here. If you want to get involved, click one of these buttons!

Sign In with Google Sign In with OpenID Sign In with Twitter

In this Discussion

Liceum im. Zawiszaków Proporca "Victoria (PROMIENISTA)

edited lipiec 2008 in Archiwum
Co o tym liceum wiecie? POMÓŻCIE, bo duźo osób mi ją odradza.

Comments

  • edited lipiec 2008
    Promienista-super szkoła. Cicha i spokojna a jednocześnie ciągle się coś tam dzieje. Fajni ludzie do niej chodzą. Nie ma wyścigu szczurów. Chcesz się spokojnie uczyć to idź na Promienistą.
This discussion has been closed.