Howdy, Stranger!

It looks like you're new here. If you want to get involved, click one of these buttons!

Sign In with Google Sign In with OpenID Sign In with Twitter

In this Discussion

autoprezentacja dorobku zawodowego

edited lipiec 2012 in Archiwum
wkrótce mam egzanim na mianowanego, chciałabym zobaczyć przykładową prezentacje. Za pomoc wielkie dzięki!!! mój e-mail: anetta_skiba@o2.pl

Comments

This discussion has been closed.