Howdy, Stranger!

It looks like you're new here. If you want to get involved, click one of these buttons!

Sign In with Google Sign In with OpenID Sign In with Twitter

In this Discussion

Kiedy wolne??

edited maj 2009 in Archiwum
Na kiedy sa przewidziane ferie zimowe z woj. zahodnio pomorskim? jak rowniez kiedy jest jakies wlne w miedzy czasie przed i po feriach??

Comments

  • edited maj 2009
    15 - 28 stycznia 2007 r.: Kujawsko-Pomorskie, Lubuskie, Małopolskie, Świętokrzyskie, Wielkopolskie 22 stycznia - 4 lutego 2007 r.: Podlaskie 29 stycznia - 11 lutego 2007 r.: Dolnośląskie, Łódzkie, Mazowieckie, Opolskie, Zachodniopomorskie 12 - 25 lutego 2007 r.: Lubelskie, Podkarpackie, Pomorskie, Śląskie, Warmińsko-Mazurskie
  • edited maj 2009
    Ja już chcę ! Zakończenie roku w podstawówkach, gimnazjach i liceach jest chyba 19 czerwca z tego co się orientuję!... (jeśli o to chodzi) :)
This discussion has been closed.