Howdy, Stranger!

It looks like you're new here. If you want to get involved, click one of these buttons!

Sign In with Google Sign In with OpenID Sign In with Twitter

In this Discussion

nabór do szkół

edited maj 2009 in Archiwum
Kiedy wkońcu ruszy strona www.bydgoszcz.edu.com.pl ?????????????????? bo chce wybrać dla siebie szkołe. Odpowidźcie !!!!!!!!!!!!!!!!!1

Comments

  • edited maj 2009
    ja też niecierpliwie czekam, kiedy w końcu będe mogła się zalogować!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
This discussion has been closed.