Howdy, Stranger!

It looks like you're new here. If you want to get involved, click one of these buttons!

Sign In with Google Sign In with OpenID Sign In with Twitter

In this Discussion

kryterium rodzinne

edited maj 2011 in Archiwum
co to jest jest kryterium rodzinne?? Zaznaczenie pola w kolumnie R.A. oznacza, że spełniasz podane w regulaminie szkoły kryterium rodzinne (sprawdź jakie są warunki spełnienia tego kryterium). Jeśli obok nazwy szkoły pojawia się napis n.d. (nie dotyczy) oznacza to, że szkoła nie posiada kryterium rodzinnego. najlepsze jest to że nigdzie nic nie pisze o kryterium rodzinnym :///

Comments

 • edited maj 2007
  Spełniać kryterium rodzinne znaczy tyle że jest się krewnym (rodziną) absolwenta (stąd skrót R.A.) lub ucznia danej szkoły. Jeżeli spełniasz to kryterium i zaznaczysz ten kwadracik to na podaniu będzie punkt o tym mówiący wtedy trzeba iść do szkoły (tej która miała takie kryterium) i zdobyć pieczątkę poświadczającą spełnianie tego kryterium. Ma to znaczenie w kryteriach ex-aequo.
 • edited maj 2007
  Ale to jest jakieś durne kryterium.
 • edited maj 2007
  Jeżeli szkoła ma życzenie wprowadzić tradycje wielopokoleniowe to daje preferencje rodzinie absolwentów lub uczniów, reszta to już kwestia dyskusyjna. To jest kryterium ex-aequo a punkty liczone są do 2-go miejsca po przecinku, więc mało prawdopodobna jest sytuacja kiedy masz te same punkty co kto inny i jednakowo spełniasz (lub nie spełniasz) trzy pierwsze kryteria.
 • edited maj 2011
  Dokładnie mam ten sam problem co tam trzeba zaznaczyć o co chodzi??
This discussion has been closed.