Howdy, Stranger!

It looks like you're new here. If you want to get involved, click one of these buttons!

Sign In with Google Sign In with OpenID Sign In with Twitter

In this Discussion

Na czym polega rekrutacja uzupełniająca/dodatkowa ?

edited lipiec 2012 in Archiwum
Mam pytanie, co to jest rekrutacja uzupełniająca (dodatkowa) i na czym ona polega ?

Comments

 • edited czerwiec 2007
  Te dwie rekrutacje są przeznaczone dla kandydatów, których sytuacja z różnych przyczyn nie została rozwiązana w rekrutacji podstawowej.
 • edited czerwiec 2007
  ale czy jest one tylko dla tych, którzy nie dostali się nigdize, czy tych, którzy dostali się np do szkoły 2-giego wyboru??
 • edited lipiec 2012
  Jeżeli w jakiejś szkole pojawią się wolne miejsca (bo ktoś zrezygnuje lub nie doniesie oryginałów) to będzie rekrutacja uzupełniająca i dodatkowa. Rekrutacja uzupełniająca jest w lipcu i jest ona przeznaczona wyłącznie dla tych kandydatów, którzy nigdzie nie zostali zakwalifikowani. Rekrutacja dodatkowa jest pod koniec sierpnia - i moga brać w iej udział wszyscy chetni, także ci którzy sa już przyjęci do innych szkół i nawet ci, którzy się wcześniej nie ubiegali o przyjęcie w danej szkole. Podczas rekrutacji dodatkowej należy się posługiwać kopiami dokumentów (znów jest ograniczenie do trzech szkół). Nie zabieraj oryginałów ze szkoły do której się dostałeś wczesniej nim będziesz pewien przyjęcia do nowej szkoły - chodzi o to, by nie zostać na lodzie. Pozdrawiam serdecznie Krzysztof Mirowski dyrektor LXVII LO im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego
 • edited lipiec 2007
  Witam. Z powodu niedotrzymania terminów rekrutacji uzupełniającej wciąż nie jestem zakwalifikowany do żadnej szkoły. Czy szansa na naprawę tego błędu jest tylko podczas rekrutacji dodatkowej w sierpniu? Czy istnieje może jeszcze jakaś inna możliwość, która pozwala na dostanie się do szkoły? Z góry dziękuję Adam M.
 • edited lipiec 2007
  Witam. Z powodu niedotrzymania terminów rekrutacji uzupełniającej wciąż nie jestem zakwalifikowany do żadnej szkoły. Czy szansa na naprawę tego błędu jest tylko podczas rekrutacji dodatkowej w sierpniu? Czy istnieje może jeszcze jakaś inna możliwość, która pozwala na dostanie się do szkoły? Z góry dziękuję Adam M.
 • edited lipiec 2007
  Rozumiem, że to Ty nie dotrzymałeś terminów rekrutacji uzupełniakącej :( Pozostaje Ci rekrutacja dodatkowa - od 27 sierpnia. Możesz oczywiście próbować wcześniej (przez telefon lub bezpośrednio odwiedzając szkoły), ale w przyszłym tygodniu możesz już nie zastać dyrektorów w szkołach. Pozdrawiam serdecznie Krzysztof Mirowski dyrektor LXVII LO im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego
 • edited lipiec 2007
  Mam jeszcze jedno pytanie w związku z pewnym błędem. Posiadam zaświadczenia o uczęszczaniu (i graniu) w teatrze amatorskim w Domu Kultury. Jednak przez przeoczenie, Pani sprawdzająca osiągnięcia nie wpisała tego do systemu. Zostałem pozbawiony szansy zdobycia dodatkowych czterech punktów, które mogłyby zadecydować o moim przyjęciu do klasy, w której chciałem się znaleźć. Wszystkie papiery leżały w teczce. W/w. zaświadczenie leżało jako pierwsze, na górze pliku dokumentów. Pani sięgnęła po to, odłożyła w poszukiwaniu kopii świadectwa. Kiedy znalazła - znów odłożyła zaświadczenie na swoje miejsce. Wpisała oceny ze świadectwa - i zatwierdziła. Po czasie - dodałem : "Czemu pani nie wpisała tego?" - i podałem tejże kartę. "Już za późno" - usłyszałem, wraz z zapewnieniem, że zadzwoni gdzieś i poprosi jeszcze o chwilowe odblokowanie konta. Jednak w systemie Kseon nie zauważyłem wpisanego teatru w Osiągnięciach. Czy istnieje jeszcze jakaś możliwość zatwierdzenia tychże punktów?
 • edited lipiec 2007
  Zakładam, że Twoje pytanie dotyczy Warszawy - szczegółowych zasad rekrutacji z innych województw nie znam. "uczęszczanie (i granie) w teatrze amatorskim w Domu Kultury" nie jest osiągnięciem punktowanym. Punktowane są OSIĄGNIĘCIA na szczeblu co najmniej powiatowym. Sam udział nie jest osiągnięciem punktowanym. Gdyby ten teatr zajął pierwsze miejsce na przeglądzie wojewódzkim to dopiero by było osiągnięciem artystycznym "za 4 pkt" i to pod warunkiem, że odpowiedni wpis zostałby umieszczony na swiadectwie gimnazjalnym. Ewentualne reklamacje dotyczące uznania osiągnięć należało składać w szkole I wyboru 25-26 czerwca, przed zakończeniem etapu weryfikacji osiągnięć przez szkoły. Obecnie jest już za późno. Pozdrawiam serecznie Krzysztof Mirowski dyrektor LXVII LO im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego
 • edited lipiec 2012
  Jesli nie jestem przyjęta do żadnej to istnieje możliwość , że dostane bez szkoły ?? I jaki jet próg punktowy w dodatkowej rekrutacji do VIII LO w Krakowie a jaki do VI LO w Krakowie ?
This discussion has been closed.