Howdy, Stranger!

It looks like you're new here. If you want to get involved, click one of these buttons!

Sign In with Google Sign In with OpenID Sign In with Twitter

In this Discussion

zadanie z fizyki

edited styczeń 2008 in Archiwum
Pocisk o masie 10 g lecący z prędkością 600m/s przebił deskę i wyleciał z niej z prędkością 400m/s .O ile wzrosła energia wewnętrzna deski wskutek upadku energii kinetycznej?

Comments

This discussion has been closed.