Howdy, Stranger!

It looks like you're new here. If you want to get involved, click one of these buttons!

Sign In with Google Sign In with OpenID Sign In with Twitter

In this Discussion

ranking 2008

edited styczeń 2008 in Archiwum
Aż mi się wierzyć nie chce: gdzie podziały się np. Rej, Zamoyski, Dąbrowski w W-wie? Czy to błąd w druku, czy rzeczywiście wypadły z braku sukcesów w olimpiadach?

Comments

  • edited styczeń 2008
    Mogły wypaść. Wszystko zależy od tego jaki algorytm wylicza pozycje w rankingu. Każdy musi odpowiedzieć sobie na pytanie czy np liczba olimpijczyków jest wartością decydującą o jakości nauczania danej szkoły a co za tym idzie czy ranking powinien mieć wpływ na wybór szkoły. Ważne jest też coś jeszcze. To jak pójdą w danej szkole matury, olimpiady i inne takie zależy od tego jacy są uczniowie. Jeżeli 3 lata temu z jakichś powodów dostali się do szkoły uczniowie mniej zdolni, gorzej przygotowani, bardziej leniwi itd to automatycznie wyniki szkoły będą gorsze i to w sposób zupełnie od szkoły niezależny. Poziom nauczania w szkole zależy głównie od poziomu uczniów. Spójrzmy na sprawę z innej strony. Czy imponująca liczba olimpijczyków wskazuje na wysoki poziom nauczania? Nie musi. Z olimpijczykami nauczyciel pracuje zazwyczaj indywidualnie w ramach jakiegoś koła. To nawet dobrze - po co męczyć całą klasę - nie każdy chce być olimpijczykiem?
  • edited styczeń 2008
    Wiele niezłych liceów z dobrymi nauczycielami kierunkowych przedmiotów jednak nie bierze udziału w olimpiadach, nie ma nawet ogłoszeń w szkole o I etapie jakiejś olimpiady. Dlaczego i od czego to zależy? Uczeń ma się sam o to dopominać? Jakoś głupio, przecież nauczyciele też powinni motywować uczniów i zachęcać do szerszej wiedzy. Nawet strach zapytać, bo wyjdzie z tego problem - nauczyciel może być niezadowolony, że proponuje mu się dodatkowe godziny pracy, może za darmo.
  • edited styczeń 2008
    Musiałby się tu wypowiedzieć jakiś nauczyciel dlaczego tak jest, ale jak widac, żadnego to nie obchodzi.
This discussion has been closed.