Howdy, Stranger!

It looks like you're new here. If you want to get involved, click one of these buttons!

Sign In with Google Sign In with OpenID Sign In with Twitter

In this Discussion

wypracowania

edited luty 2008 in Archiwum
Napiszcie, czy w waszej szkole (liceum lub technikum) nauczyciele z polaka też wam w ogóle nie zadają wypracowań do domu, pisze sie je tylko ew. na klasówkach? Trochę się boję, bo jak nauczyć się pisać stylistycznie, we właściwych proporcjach i jak ćwiczyć samo pisanie, jeśli tego się w szkole nie wymaga, a potem trza na maturze napisać rozprawkę? Samemu w domu pisać, czy co? A kto potem ma to sprawdzić i podkreslić błędy, nie każdy ma rodziców, którzy się znają na tym.

Comments

  • edited luty 2008
    U mnie nie ma, a u mojej siostry są - zależy od nauczyciela.
  • edited luty 2008
    W wielu lo nie zadają wypracowań, bo się nauczycielom nie chce sprawdzać, chyba im za to odebrano jakiś dodatek.
This discussion has been closed.