Howdy, Stranger!

It looks like you're new here. If you want to get involved, click one of these buttons!

Sign In with Google Sign In with OpenID Sign In with Twitter

In this Discussion

terminy składania papierów na uczelnie

edited kwiecień 2008 in Archiwum
hej wiecie może w jakich terminach składa się wyniki matur i świadectwa na wybrane uczelnie?

Comments

  • edited kwiecień 2008
    Wejdź na stronę internetową interesującej cię uczelni i tam wszystko znajdziesz. W wielu uczelniach jest rekrutacja internetowa.
This discussion has been closed.