Howdy, Stranger!

It looks like you're new here. If you want to get involved, click one of these buttons!

Sign In with Google Sign In with OpenID Sign In with Twitter

In this Discussion

Dyskryminacja nauczycieli

CC
edited czerwiec 2008 in Archiwum
Witam wszystkich użytkowników i zapraszam do dyskusji na temat konieczności ograniczenia władzy dyrektorów szkół. W mojej placówce dyrekcja, która "sprawuje władzę i rządzi" już 4 kadencję tak się rozpasała, że jest to nie do wytrzymania. Zatrudniła swoją najbliższą rodzinę i stworzyła silną grupę klakierów. Szkoła stała się prywatnym folwarkiem. Ktokolwiek skrytykuje dyrektorkę naraża się na wściekły atak jej popleczników. Nikt nie słucha argumentów. Klakierzy obrażają osoby ujawniające prawdę. Ostatnio organ kontrolny ujawnił łamanie prawa pracy a wizytacja z kuratorium ujawniła kiepskie prowadzenie placówki, niskie wyniki nauczania, błędy w regulaminach itp. Dyrektorka zrobiła z siebie ofiarę braku pieniędzy...

Comments

This discussion has been closed.