Howdy, Stranger!

It looks like you're new here. If you want to get involved, click one of these buttons!

Sign In with Google Sign In with OpenID Sign In with Twitter

In this Discussion

PRZEDMIOTY

edited styczeń 2009 in Archiwum
Witam. Jakie przedmioty odchodzą po trzeciej klasie technikum?

Comments

  • edited styczeń 2009
    zależnie od szkoły, sprawdź na stronie internetowej siatkę godzin, plany lekcji, albo spytaj się w sekretariacie
This discussion has been closed.