Howdy, Stranger!

It looks like you're new here. If you want to get involved, click one of these buttons!

Sign In with Google Sign In with OpenID Sign In with Twitter

In this Discussion

Jose Marti zamykają?!

Witam! Chciałam zapytać czy wiecie coś może o planowanym remoncie całego budynku Jose Marti, który podobno ma się rozpocząć w tym roku i trwać rok albo i dłużej. Podobno dzieciaki będą uczyły się w pobliskich budynkach.... O ile mi wiadomo na ostatnim spotkaniu z kandydatami "przypadkiem" o tym nie wspomniano... Będę wdzięczna za informację!

Comments

This discussion has been closed.