Howdy, Stranger!

It looks like you're new here. If you want to get involved, click one of these buttons!

Sign In with Google Sign In with OpenID Sign In with Twitter

In this Discussion

gdzie isc po gimnazjum?

edited maj 2009 in Archiwum
gdzie isc po gimnazjum?

Comments

  • edited maj 2009
    idź gdzie chcesz/lol/! nie wiem na jakim poziomie szkoły szukasz, z jakim profilem i z jakiej miejscowości, więc trudno mi cokolwiek Ci doradzić .
This discussion has been closed.