Howdy, Stranger!

It looks like you're new here. If you want to get involved, click one of these buttons!

Sign In with Google Sign In with OpenID Sign In with Twitter

In this Discussion

LO... Z roznych powiatow

edited maj 2009 in Archiwum
Witam. Mam problem... Szkole w liceum z jednego powiatu jako szkole pierwszego wyboru i tam sie zarejestrowalem w systemie internetowym... Ale jak to jest z szkola drugiego wyboru z innego powiatu. Czy trzeba odzielnie drukowac i dostarczac wydruk czy jak ? ?

Comments

This discussion has been closed.