Howdy, Stranger!

It looks like you're new here. If you want to get involved, click one of these buttons!

Sign In with Google Sign In with OpenID Sign In with Twitter

In this Discussion

BIG PROBLEM!!!!!!!!!!!!!!!

edited czerwiec 2009 in Archiwum
Mam problem, jestem ze szkoły prywatnej i założyłam konto. Jak chcę wprowadzić dane w kroku 2 to nie ma mojej gminy (jestem z Bydgoszczy) i nie mogę uzupełnić dalej danych. Co mam zrobić?

Comments

This discussion has been closed.