Howdy, Stranger!

It looks like you're new here. If you want to get involved, click one of these buttons!

Sign In with Google Sign In with OpenID Sign In with Twitter

In this Discussion

Zmiana szkół po...

edited czerwiec 2009 in Archiwum
Czy można zmienić szkoły po wydrukowaniu podania, lecz przed dostarczeniem go do szkoły?

Comments

  • edited czerwiec 2009
    Można. Logujesz sie, zmieniasz jeszcze raz i drukujesz kolejne podanie. Zanim zaniesiesz do szkoły można wszystko.
This discussion has been closed.