Howdy, Stranger!

It looks like you're new here. If you want to get involved, click one of these buttons!

Sign In with Google Sign In with OpenID Sign In with Twitter

In this Discussion

Rejestracja na Opolskie.edu.com.pl

edited lipiec 2012 in Archiwum
Witam. Kiedy zostanie ponownie włączona rejestracja? bo wchodzę od 10 czerwca kiedy dowiedziałem się że nie zdam i ciągle nie widzę linku do rejestracji i nie wiem jak mam eis zapisać do nowej szkoły.

Comments

This discussion has been closed.