Howdy, Stranger!

It looks like you're new here. If you want to get involved, click one of these buttons!

Sign In with Google Sign In with OpenID Sign In with Twitter

In this Discussion

Składanie podań drugi raz

edited maj 2010 in Archiwum
Chciałabym się dowiedzieć czy mogę złożyć podania ( i osobiście do szkoły pierwszego wyboru i elektronicznie) ,ponieważ wycofali moje podania jako że dokonałam zmian w elektronicznych podaniach - a to jest równorzędne z anulowaniem ich. Zostały mi 2 dni do złożenia podań i teraz nie wiem co mam robić - czy mogę utworzyć nowe konto w internetowym systemie podań i znów wysłać podania oraz złożyć jedno osobiście ???? Z góry dziękuję za odpowiedź.

Comments

  • edited maj 2010
    Dowiedziałam się teraz też,że PO dostarczeniu podania PISEMNEGO można zmienić wszystko. A więc gdy już dostarczyłam podanie i odrzucili je ,to czy wtedy mogę nadal wysłać je jeszcze raz..? Mam nadzieję,że tak bo w innym wypadku zostaje BEZ SZKOŁY!!!
  • edited maj 2010
    Jaesli wycofali to myślę, że powinnaś zmienic w systemie dane na takie już pewne, wypełniłnic formularz i złożyc go ponownie do szkoły
This discussion has been closed.