Howdy, Stranger!

It looks like you're new here. If you want to get involved, click one of these buttons!

Sign In with Google Sign In with OpenID Sign In with Twitter

In this Discussion

Nabór

edited lipiec 2010 in Archiwum
Jak mam sprawdzić czy dostałam się do technikum?

Comments

  • edited lipiec 2010
    Z tego co wiem można to sprawdzić w swoim macierzystym gimnazjum lub na stronie interenetowej, jeśli jesteś objęta e-naborem. No i oczywiście w technikum, do którego się wybierasz :).
This discussion has been closed.