Howdy, Stranger!

It looks like you're new here. If you want to get involved, click one of these buttons!

Sign In with Google Sign In with OpenID Sign In with Twitter

In this Discussion

Liceum Milewicza

edited listopad 2012 in Archiwum
hejka, wybieram sie do lo Milewicza na Chłodną i proszę o opinie i wszelkie informacje o tej szkole, jaka atmosfera, poziom nauczania, podejście nauczycieli itp; słysze zewsząd bardzo różne opinie i juz nie wiem, co mysleć; chcę iść do klasy o profilu informatycznym lub europejskim z jęz. hiszpańskim

Comments

This discussion has been closed.