Howdy, Stranger!

It looks like you're new here. If you want to get involved, click one of these buttons!

Sign In with Google Sign In with OpenID Sign In with Twitter

In this Discussion

ZSP 12 Łódź

edited czerwiec 2011 in Archiwum
Technik Prac Biurowych Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 12 w Łodzi zaprasza do nauki w Szkole Policealnej. Kształcimy między innymi w zawodzie technik prac biurowych. Posiadamy dobrze przygotowaną kadrę pedagogiczną oraz zaplecze dydaktyczne. Bliższe informacje znajdą Państwo na naszej stronie internetowej oraz pod podanym poniżej numerem telefonu i e-mailem. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 12 w Łodzi ul. Naruszewicza 35 93-161 Łódź tel/fax (042) 643-35-19 zsp12@toya.net.pl www.zsp12.toya.net.pl www.szkola-mody.pl www.laboratorium-mody.com.pl W związku z licznymi pytaniami informujemy, że ZSP nr 12 jest w świetnej formie i nie jest przeznaczony do likwidacji. Do likwidacji przeznaczona jest inna placówka, znajdująca się pod tym samym adresem. Szkoła przystosowana jest do kształcenia uczniów niepełnosprawnych.

Comments

  • edited czerwiec 2011
    Technik Cyfrowych Procesów Graficznych Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 12 w Łodzi zaprasza do nauki zawodu w technikum oraz Szkole Policealnej - technik cyfrowych procesów graficznych. Posiadamy dobrze przygotowaną kadrę pedagogiczną oraz zaplecze dydaktyczne. Nasi uczniowie biorą również udział w projekcie unijnym "Laboratorium mody". Bliższe informacje znajdą Państwo na naszej stronie internetowej oraz pod podanym poniżej numerem telefonu i e-mailem. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 12 w Łodzi ul. Naruszewicza 35 93-161 Łódź tel/fax (042) 643-35-19 zsp12@toya.net.pl www.zsp12.toya.net.pl www.szkola-mody.pl www.laboratorium-mody.com.pl Krawiec Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 12 w Łodzi zaprasza do nauki zawodu w Zasadniczej Szkole Zawodowej nr 12 w zawodzie krawiec (klasa integracyjna). Posiadamy dobrze przygotowaną kadrę pedagogiczną oraz zaplecze dydaktyczne. Bliższe informacje znajdą Państwo na naszej stronie internetowej oraz pod poniżej podanym numerem telefonu i e-mailem. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 12 w Łodzi ul. Naruszewicza 35 93-161 Łódź tel/fax (042) 643-35-19 zsp12@toya.net.pl www.zsp12.toya.net.pl www.szkola-mody.pl www.laboratorium-mody.com.pl Technik Technologii Odzieży Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 12 w Łodzi zaprasza do nauki zawodu w technikum oraz Szkole Policealnej - technik technologii odzieży. Posiadamy dobrze przygotowaną kadrę pedagogiczną oraz zaplecze dydaktyczne. Nasi uczniowie biorą również udział w unijnym projekcie "Laboratorium mody". Bliższe informacje znajdą Państwo na naszej stronie internetowej oraz pod podanym poniżej numerem telefonu i e-mailem. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 12 w Łodzi ul. Naruszewicza 35 93-161 Łódź tel/fax (042) 643-35-19 zsp12@toya.net.pl www.zsp12.toya.net.pl www.szkola-mody.pl www.laboratorium-mody.com.pl espół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 12 w Łodzi zaprasza do: Technikum nr 12, które kształci w zawodach: - technik cyfrowych procesów graficznych - technik technologii odzieży Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 12, kształcącej w zawodzie: - krawiec (klasa integracyjna) Szkoły Policealnej nr 12 kształcącej w zawodach: - technik cyfrowych procesów graficznych - technik technologii odzieży - technik prac biurowych Posiadamy dobrze przygotowaną kadrę pedagogiczną, a także zaplecze dydaktyczne. Nasi uczniowie biorą udział nie tylko w zajęciach szkolnych, ale i pozalekcyjnych. Naszym sztandarowym projektem jest "Laboratorium mody", w którym uczestniczy część uczniów, a dzięki któremu możemy pochwalić się osiągnięciami nie tylko w kraju, ale i za granicą. Szkoła przystosowana jest do kształcenia uczniów niepełnosprawnych. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 12 w Łodzi ul. Naruszewicza 35 93-161 Łódź tel/fax (042) 643-35-19 zsp12@toya.net.pl www.zsp12.toya.net.pl www.szkola-mody.pl www.laboratorium-mody.com.pl W związku z licznymi pytaniami informujemy, że ZSP nr 12 jest w świetnej formie i nie jest przeznaczony do likwidacji. Do likwidacji przeznaczona jest inna placówka, znajdująca się pod tym samym adresem. Szkoła przystosowana jest do kształcenia uczniów niepełnosprawnych.
This discussion has been closed.