Howdy, Stranger!

It looks like you're new here. If you want to get involved, click one of these buttons!

Sign In with Google Sign In with OpenID Sign In with Twitter

In this Discussion

slaskie.edu.com.pl - łączna liczba chętnych?

edited czerwiec 2011 in Archiwum
Witam. Mam pewien problem z odczytaniem statystyk. Mianowicie do liczb w nich podawanych (tych w nawiasach i tych przed nimi). W wyjaśnieniu nie do końca pisze jak należy je odczytywać, stąd moje pytanie: jeżeli mamy taką liczbę: "10 (5)" to ile w rzeczywistości (w sumie) chętnych? 15 czy 10, a 5 już potwierdzonych? Z góry będę wdzięczny za wyjaśnienie.

Comments

This discussion has been closed.