Howdy, Stranger!

It looks like you're new here. If you want to get involved, click one of these buttons!

Sign In with Google Sign In with OpenID Sign In with Twitter

Błąd przy logowaniu

edited maja 2013 in Inne
Mimo poprawnej rejestracji na portalu nie mogę się zalogować, z powodu jakiegoś błędu. Czy ktoś miał tak samo, a jeżeli tak, to jak sobie z tym poradził? Do 24. mam jeszcze trochę czasu, ale zaczynam się już denerwować.
Sign In or Register to comment.