Howdy, Stranger!

It looks like you're new here. If you want to get involved, click one of these buttons!

Sign In with Google Sign In with OpenID Sign In with Twitter

In this Discussion

Zamoyski vs. Poniatowski- LO Warszawa

edited maja 2013 in Inne
Zamoyski vs. Poniatowski- LO Warszawa, które wybrać? klasa biol-chem.

Comments

  • Poniatowski
  • Ja mam wpisaną Poniatówkę na II miejsce, a Zamoyskiego na III .

    Poniatowski wydawał się bardziej przytulny ... w Zamoyskim podobno kiepska atmosfera... poza tym Poniat wyżej w rankingu
Sign In or Register to comment.