Howdy, Stranger!

It looks like you're new here. If you want to get involved, click one of these buttons!

Sign In with Google Sign In with OpenID Sign In with Twitter

Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe Katowice

edited maja 2013 in Inne
bo ja właśnie z takim pytaniem .. aby sie dostac do klasy teleinformatycznej w Sl.TZN musze zdawać jakieś egzaminy praktyczne ? pierwsze co o takim czymś słysze a w podaniu wyskakuje mi ze należy i nie wiem co z tym zrobić .. zna sie ktoś na tym ???


PS. nie odsyłajcie mnie do nauczyciela .. mamy takiego tumoka w szkole że cięzko zeby dzieńdobry odpowiedział a co dopiero ...
Tagged:
Sign In or Register to comment.