Howdy, Stranger!

It looks like you're new here. If you want to get involved, click one of these buttons!

Sign In with Google Sign In with OpenID Sign In with Twitter

Pierwszeństwo przy szkołach 1 wyboru.

edited maja 2013 in Inne
Witam, mam pytanie czy jeżeli np. wybrałem sobie jakąś klasę jako pierwszego wyboru/preferencji , osoba która ma więcej pkt. odemnie na rekrutacji ale wybrała tą klasę jako drugą , a ja jako pierwszą to mnie wezmą czy jego?
Sign In or Register to comment.