Howdy, Stranger!

It looks like you're new here. If you want to get involved, click one of these buttons!

Sign In with Google Sign In with OpenID Sign In with Twitter

Co, jeśli zachcę zmienić szkołę?

edited maja 2013 in Inne
Witam, chodzi mi dokładnie o to, że w regulaminie rekrutacji napisane jest "Kandydat zanosi dokumenty tylko do szkoły pierwszego wyboru". Co, jeśli wybiorę daną szkołę, a po zamknięciu systemu (jutro) zachcę ją zmienić? Nie rozumiem tego. ;c
Sign In or Register to comment.