Howdy, Stranger!

It looks like you're new here. If you want to get involved, click one of these buttons!

Sign In with Google Sign In with OpenID Sign In with Twitter

In this Discussion

Liceum.. !!

edited lipca 2013 in Inne
Witam , nie dostałem się do szkoły pierwszego wyboru , ale dostałem się do szkoły trzeciego wyboru. I jeżeli złożę oryginał do tej szkoły do której zostałem zaklasyfikowany to będę uczestniczył w rekrutacji uzupełniającej ?

Comments

  • Odbierz kopie dokumentów od szkoły pierwszego wyboru jeśli dawałeś je tam w terminie do 2 lipca, i do 8 lipca zanieś do szkoły trzeciego wyboru.
Sign In or Register to comment.