Howdy, Stranger!

It looks like you're new here. If you want to get involved, click one of these buttons!

Sign In with Google Sign In with OpenID Sign In with Twitter

Konkurs filmowy dla uczniów i nauczycieli "Nowoczesna Edukacja"

edited września 2013 in Inne
Dzień dobry,
platforma crowdsourcingowa MillionYou oraz Young Digital Planet zapraszają na konkurs filmowy skierowany do uczniów (od podstawówki do liceum) oraz nauczycieli. W puli jest aż 39 000 złotych. Nagrody są przyznawane zarówno uczniom, nauczycielom i szkołom!

Wyobraź sobie szkołę za 10, 20 albo 30 lat.
Czy uczniowie wciąż będą siedzieć w ławkach?
Czy ciągle będą uczyć się z podręczników i pisać kredą po tablicy?
A może książki zastąpią tablety, a tablica stanie się całkiem wirtualna?
Nakręć swoją wizję!

Termin nadsyłania filmów:
4 listopada 2013, do godz. 24:00

Więcej informacji: http://millionyou.com/konkursy/Nowoczesna_Edukacja,start.html

Zapraszamy!
Sign In or Register to comment.