Howdy, Stranger!

It looks like you're new here. If you want to get involved, click one of these buttons!

Sign In with Google Sign In with OpenID Sign In with Twitter

Minął miesiąc trwania programu "Żyj smacznie i zdrowia"!

edited października 2013 in Inne
Minął już prawie miesiąc trwania programu edukacyjnego Żyj smacznie i zdrowo!

Dotychczas do programu zgłosiło się 1947 szkół z całej Polski.
Tak rozkłada się liczba zgłoszonych szkół w podziale na województwa:

Dolnośląskie - 111 szkół
Kujawsko-pomorskie - 108 szkół
Lubelskie - 110 szkół
Lubuskie - 67 szkół
Łódzkie - 130 szkół
Małopolskie - 221 szkół
Mazowieckie - 209 szkół
Opolskie - 52 szkoły
Podkarpackie - 141 szkół
Podlaskie - 68 szkół
Pomorskie - 117 szkół
Śląskie - 189 szkół
Świętokrzyskie - 63 szkoły
Warmińsko-mazurskie - 74 szkoły
Wielkopolskie - 220 szkół
Zachodniopomorskie - 67 szkół

Infografika z tymi danymi do pobrania - http://winiary.media.pl/file/mediakit/557633/72/infografika

Nauczyciele ciągle mogą zgłaszać się do programu poprzez stronę internetową programu
http://www.winiary.pl/zyjsmacznieizdrowo/Dla-nauczycieli-formularzzamowienia.aspx?utm_source=educom&utm_medium=fora&utm_campaign=link. W tej edycji jedna szkoła może zamówić 2 zestawy edukacyjne. Po dokonaniu zgłoszenia klasy nauczyciel otrzyma bezpłatnie zestaw dydaktyczny, w którego skład wchodzą:
- 12 gotowych scenariuszy lekcyjnych na temat zdrowego odżywiania, ekologii oraz niemarnowania żywności,
- CD z materiałami edukacyjnymi,
- 14 plakatów (7 drukowanych i 7 elektronicznych) i 99 planszy edukacyjnych (30 drukowanych i 69 elektronicznych),
- 3 filmy edukacyjne,
- 30 książeczek kulinarnych dla uczniów zawierające przepisy na smaczne i proste dania dla gimnazjalistów.

Dodatkowo nauczyciele wraz ze swoimi klasami mogą wziąć udział w konkursie na Plakat Społeczny, Film Społeczny oraz Wydarzenie Społeczne nawiązujące do celów programu. 30 zwycięskich klas otrzyma dla swoich szkół nowoczesne tablice multimedialne, a kolejne 30 - laptopy. Szkoły, które wygrają tablice multimedialne, zostaną odwiedzone przez przedstawicieli programu Żyj smacznie i zdrowo, którzy wręczą uroczyście nagrody oraz przeprowadzą zajęcia dla uczniów.
Więcej informacji można znaleźć na naszej stronie internetowej http://zyjsmacznieizdrowo.pl. Warto odwiedzić również nasz fan page na Facebooku https://www.facebook.com/zyjsmacznieizdrowo?fref=ts oraz kanał na YouTube http://www.youtube.com/user/zyjsmacznieizdrowo.

Serdecznie zapraszamy do udziału w programie Żyj smacznie i zdrowo!
Sign In or Register to comment.