Howdy, Stranger!

It looks like you're new here. If you want to get involved, click one of these buttons!

Sign In with Google Sign In with OpenID Sign In with Twitter

Czy imiona są nośnikami cech charakteru?

edited października 2013 in Inne
Chciałabym poznać Wasze poglądy na temat imion i tego, czy często imiona zawierają w sobie pewne przynależne cechy osobowości i charakteru. Przecież wybierając imię dla dziecka, nie znamy jeszcze jego charakteru, nie wiemy, jakie będzie, co dokładnie będzie robić w życiu itp. Znam wiele osób, które mają takie same imiona i co dziwne, są bardzo podobne do siebie jeśli chodzi o upodobania i zachowanie. Może to przypadek, może sugestia otoczenia, które ciągle im powtarza przeczytane w słownikach etymologie ich imion.... nie wiem.
Jak sądzicie?
Czy też to zauważyłyście/zauważyliście?
Sign In or Register to comment.