Howdy, Stranger!

It looks like you're new here. If you want to get involved, click one of these buttons!

Sign In with Google Sign In with OpenID Sign In with Twitter

Ruszyła nowa Edycja Programu eduABROAD!

edited stycznia 2014 in Inne

Program eduABROAD to szansa dla wszystkich pragnących zdobywać wiedzę i doświadczenie na zagranicznych uczelniach wyższych.
Program eduABROAD oferuje pomoc przy wyborze odpowiedniego kraju, uczelni i kierunku studiów, a także zebraniu wszystkich dokumentów i przygotowaniu aplikacji.

Program eduABROAD to oficjalne przedstawicielstwo zagranicznych uczelni wyższych w Polsce. Atutem naszego programu są praktyczne studia w języku angielskim, bezpłatne spotkania z Konsultantami Regionalnymi mieście i pełne wsparcie podczas wypełniania dokumentów aplikacyjnych.

Polecam odwiedzić stronę internetową:

http://www.studiazagranica.pl

Poznań i okolica obsługiwana jest pod adresem mailowym:

poznan@eduabroad.pl
lukasz.koperski@eduabroad.pl
Sign In or Register to comment.