Howdy, Stranger!

It looks like you're new here. If you want to get involved, click one of these buttons!

Sign In with Google Sign In with OpenID Sign In with Twitter

In this Discussion

Liceum im. Hoffmanowej Warszawa

edited marca 2014 in Inne
Cześć, mam zamiar iść do klasy biol chem mat do lo hoffmanowej i mam pytanie jaka była najmniejsza ilość punktów jakie dawały przyjecie do tej klasy w tamtym roku?

Comments

  • Moja córka zdawała tam w zeszłym roku, nie dostała, ale nie pamiętam ile miała punktów, zapytam ją
Sign In or Register to comment.