Howdy, Stranger!

It looks like you're new here. If you want to get involved, click one of these buttons!

Sign In with Google Sign In with OpenID Sign In with Twitter

In this Discussion

Życzenia...podziękowania...

edited czerwiec 2009 in Archiwum
Jakie zyczenia,podziekowania...wierszyk mozna napisac wychwawcztni i dac wraz z prezentami... Help pomozcie mi mam czas na napisanie tego ...tylko do 16... czyli zostala godzina... HELP!!!!!!!!!!!!!!

Comments

This discussion has been closed.