Howdy, Stranger!

It looks like you're new here. If you want to get involved, click one of these buttons!

Sign In with Google Sign In with OpenID Sign In with Twitter

In this Discussion

wyniki testu gimnazjalnego

edited czerwiec 2008 in Archiwum
czy ktokolwiek ma jakieś namiary na strony z klasyfikacją szkół z wynikami egzaminu gimnazjalnego, to prosze o przekazanie!!! :-) mój adres: sitekm@o2.pl thanks!

Comments

This discussion has been closed.