Howdy, Stranger!

It looks like you're new here. If you want to get involved, click one of these buttons!

Sign In with Google Sign In with OpenID Sign In with Twitter

In this Discussion

Kto wie skąd sciągnąć Ranking liceów warszawskich 2005?????

edited czerwiec 2009 in Archiwum

Comments

  • edited luty 2007
    Ranking Liceów Warszawskich z Perspektyw (Nr 3 Marzec 2005:) 1 XIV LO im. Stanisława Staszica 2 VIII LO im. Władysława IV 3 LXVII LO przy Wydziale Pedagogicznym UW 4 II LO im. Stefana Batorego 5 XVI LO im. Stefanii Sempołowskiej 6 V LO im. Ks. Józefa Poniatowskiego 7 XXVII LO im. Tadeusza Czackiego 8 XXXVII LO im. Jarosława Dąbrowskiego 9 LXX LO im. Aleksandra Kamińskiego 10 2 Społeczne LO 11 IX LO im. Klementyny Hoffmanowej 12 XVII LO im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego 13 VI LO im. Tadeusza Reytana 14 LXIV LO im. Stanisława I. Witkiewicza 15 XLI LO im. Joachima Lelewela 16 XVIII LO im. Jana Zamoyskiego 17 VII LO im. Juliusza Słowackiego 18 XIX LO im. Powstańców Warszawy 19 XV LO im. Narcyzy Żmichowskiej 20 XL LO im. Stefana Żeromskiego 21 I Społeczne LO im. Jam Saheba Digvijay Sinhji 22 XXXIII LO im. Mikołaja Kopernika 23 XI LO im. Mikołaja Reja 24 LO Przymierza Rodzin im. Jana Pawła II 25 XXXIV LO im. Miquela de Cervantesa 26 LIV Prywatne LO Zgromadzenia Sióstr Nazaretanek 27 XXII LO im. Jose Marti 28 LXXVII LO (Przyrynek 9) 29 XXI LO im. Hugona Kołłątaja 30 XXVIII LO im. Jana Kochanowskiego 31 IV LO im. Adama Mickiewicza 32 XCIX LO im. Zbigniewa Herberta 33 XIII LO im. płk. Leopolda Lisa-Kuli 34 LXIII LO im. Lajosa Kossutha 35 Prywatne LO Zgromadzenia Sióstr Zmartw. Pańskiego im. Matki J. Borzęckiej 36 XLIX LO im. Johana Wolfganga Goethego 37 Prywatne Żeńskie Liceum im. Cecylii Plater- Zyberkówny 38 XXXV LO im. Bolesława Prusa 39 XLVII LO im. Stanisława Wyspiańskiego 40 Społeczne LO Nr 4 41 XXIV LO im. Cypriana Norwida 42 L LO im. Ruy Barbosa 43 Autorskie LO niepubliczne Nr 42 44 I LO im. Bolesława Limanowskiego 45 X LO im. Królowej Jadwigi 46 LI LO im. Tadeusza Kościuszki 47 XLV LO im. Romualda Traugutta 48 LXXIV LO im. Kazimierza Pułaskiego 49 XXIII LO im. Marii Skłodowskiej-Curie 50 Archidiecezjalne Męskie LO im. Błogosł. ks. R. Archutowskiego 51 XLIV im. Antoniego Dobiszewskiego 52 III LO im. gen. Józefa Sowińskiego 53 Prywatne LO Nr 32 54 Niepubliczne LO Nr 81 SGH 55 XLII LO im. Marii Konopnickiej 56 LXXVIII LO im. Marii Pawlikowskiej- Jasnorzewskiej 57 Społeczne LO Nr 3 STO 58 LX LO im. Wojciecha Górskiego 59 Niepubliczne LO Nr40 60 XCIV LO im. gen. Stanisława Maczka 61 XX LO im. Bolesława Chrobrego 62 LII LO im. Władysława Reymonta 63 LXXXVI im. Batalionu "Zośka" 64 LO Niepubliczne Nr 6 65 LXVIII LO im. Tytusa Chałubińskiego 66 LXXXI LO im. Aleksandra Fredry 67 XLVIII LO im. Edwarda Dembowskiego 68 LVI LO im. Leona Kruczkowskiego 69 XXXIX LO im. Lotnictwa Polskiego 70 XXX LO im. Jana Śniadeckiego 71 XXV LO. im. Józefa Wybickiego 72 LXXXV LO przy Młodz. Oś. Socjoterapii "Kąt" 73 XCIII LO im. prof. Stefana Bryły 74 Społeczne LO Nr 21 im. J. Grotowskiego 75 XXXVIII LO im. Stanisława Kostki Potockiego 76 XLIII LO im. Kazimierza Wielkiego 77 XII LO im. Henryka Sienkiewicza 78 LVIII LO im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 79 XCII LO (ul. Ożarowska 71) 80 LO Społeczne Nr 17 81 LO im. św. Tomasza z Akwinu 82 XXVI LO im. gen. Henryka Jankowskiego "Kuby" 83 LXXX LO im. Leopolda Staffa 84 LXXV LO im. Jana III Sobieskiego 85 LXXVI LO im. Marszałka Józefa Piłsudskiego 86 LXXXII LO im. Tadeusza Boya- Żeleńskiego 87 LXXXVIII LO. im. Michała Konarskiego 88 LXXII LO im. Jakuba Jasińskiego 89 LXXXIII LO im. Emiliana Konopczyńskiego 90 LO Niepubliczne Nr 37 91 Społeczne LO Nr 7 STO 92 Prywatne LO nr 51 im. Hipolita Wawelberga 93 XXXVI LO im. Stefana Starzyńskiego 94 LIX Mistrzostwa Sportowego im. Janusza Kusocińskiego 95 CIX LO m. Heleny Modrzejewskiej 96 XLVI LO im. Stefana Czarnieckiego 97 LXV LO im. Józefa Bema 98 CV LO im. Zbigniewa Herberta 99 CX LO im. Roberta Schumana 100 LXXXVII LO im. gen. Leopolda Okulickiego
  • edited czerwiec 2009
    Baaaaardzo baaaaardzo dzięki !!!!!!!
  • edited kwiecień 2005
    prosze:] ale troche ciezko sie przepisywało sorry za ewentualne błedy
This discussion has been closed.