Howdy, Stranger!

It looks like you're new here. If you want to get involved, click one of these buttons!

Sign In with Google Sign In with OpenID Sign In with Twitter

In this Discussion

Kiedy wyniki egzaminu??

edited lipiec 2010 in Archiwum
Kiedy beda wyniki egzaminu gimnazjalnego???

Comments

 • edited maj 2005
  do 17 Czerwca - oby wcześniej bo 17 czerwca do godz. 13 można jeszcze zmienić klasy
 • edited maj 2005
  od 14 Czerwca:)
 • edited czerwiec 2009
  Wyniki egzaminu gimnazjalnego będą przekazane do szkół najpóźniej tydzień przed końcem roku szkolnego, czyli do 12 czerwca. Dostaniecie informacje o liczbie zdobytych punktów; jeżeli natomiast chcielibyście zobaczyć swoją pracę, wasi rodzice powinni skontaktować się z przewodniczącym szkolnego zespołu egzaminacyjnego (czyli najczęściej z dyrektorem szkoły). Należy złożyć podanie do Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Praca będzie wtedy udostępniona w wyznaczonym przez niego miejscu i czasie, w obecności upoważnionej przez niego osoby. Pracę może oglądać tylko zdający i jego rodzice (opiekunowie).
 • edited czerwiec 2009
  Wyniki egzaminu gimnazjalnego będą przekazane do szkół najpóźniej tydzień przed końcem roku szkolnego, czyli do 12 czerwca. Dostaniecie informacje o liczbie zdobytych punktów; jeżeli natomiast chcielibyście zobaczyć swoją pracę, wasi rodzice powinni skontaktować się z przewodniczącym szkolnego zespołu egzaminacyjnego (czyli najczęściej z dyrektorem szkoły). Należy złożyć podanie do Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Praca będzie wtedy udostępniona w wyznaczonym przez niego miejscu i czasie, w obecności upoważnionej przez niego osoby. Pracę może oglądać tylko zdający i jego rodzice (opiekunowie).
 • edited czerwiec 2009
  Wyniki egzaminu gimnazjalnego będą przekazane do szkół najpóźniej tydzień przed końcem roku szkolnego, czyli do 12 czerwca. Dostaniecie informacje o liczbie zdobytych punktów; jeżeli natomiast chcielibyście zobaczyć swoją pracę, wasi rodzice powinni skontaktować się z przewodniczącym szkolnego zespołu egzaminacyjnego (czyli najczęściej z dyrektorem szkoły). Należy złożyć podanie do Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Praca będzie wtedy udostępniona w wyznaczonym przez niego miejscu i czasie, w obecności upoważnionej przez niego osoby. Pracę może oglądać tylko zdający i jego rodzice (opiekunowie).
 • edited czerwiec 2009
  Wyniki egzaminu gimnazjalnego będą przekazane do szkół najpóźniej tydzień przed końcem roku szkolnego, czyli do 12 czerwca. Dostaniecie informacje o liczbie zdobytych punktów; jeżeli natomiast chcielibyście zobaczyć swoją pracę, wasi rodzice powinni skontaktować się z przewodniczącym szkolnego zespołu egzaminacyjnego (czyli najczęściej z dyrektorem szkoły). Należy złożyć podanie do Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Praca będzie wtedy udostępniona w wyznaczonym przez niego miejscu i czasie, w obecności upoważnionej przez niego osoby. Pracę może oglądać tylko zdający i jego rodzice (opiekunowie).
 • edited czerwiec 2009
  Wyniki egzaminu gimnazjalnego będą przekazane do szkół najpóźniej tydzień przed końcem roku szkolnego, czyli do 12 czerwca. Dostaniecie informacje o liczbie zdobytych punktów; jeżeli natomiast chcielibyście zobaczyć swoją pracę, wasi rodzice powinni skontaktować się z przewodniczącym szkolnego zespołu egzaminacyjnego (czyli najczęściej z dyrektorem szkoły). Należy złożyć podanie do Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Praca będzie wtedy udostępniona w wyznaczonym przez niego miejscu i czasie, w obecności upoważnionej przez niego osoby. Pracę może oglądać tylko zdający i jego rodzice (opiekunowie).
 • edited czerwiec 2009
  Wyniki egzaminu gimnazjalnego będą przekazane do szkół najpóźniej tydzień przed końcem roku szkolnego, czyli do 12 czerwca. Dostaniecie informacje o liczbie zdobytych punktów; jeżeli natomiast chcielibyście zobaczyć swoją pracę, wasi rodzice powinni skontaktować się z przewodniczącym szkolnego zespołu egzaminacyjnego (czyli najczęściej z dyrektorem szkoły). Należy złożyć podanie do Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Praca będzie wtedy udostępniona w wyznaczonym przez niego miejscu i czasie, w obecności upoważnionej przez niego osoby. Pracę może oglądać tylko zdający i jego rodzice (opiekunowie).
 • edited czerwiec 2009
  Wyniki egzaminu gimnazjalnego będą przekazane do szkół najpóźniej tydzień przed końcem roku szkolnego, czyli do 12 czerwca. Dostaniecie informacje o liczbie zdobytych punktów; jeżeli natomiast chcielibyście zobaczyć swoją pracę, wasi rodzice powinni skontaktować się z przewodniczącym szkolnego zespołu egzaminacyjnego (czyli najczęściej z dyrektorem szkoły). Należy złożyć podanie do Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Praca będzie wtedy udostępniona w wyznaczonym przez niego miejscu i czasie, w obecności upoważnionej przez niego osoby. Pracę może oglądać tylko zdający i jego rodzice (opiekunowie).
 • edited czerwiec 2009
  Wyniki są 10 czerwca! Dowód: informacja na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej http://cke.edu.pl/index.php?option=content&task=view&id=780&Itemid=2
 • edited czerwiec 2009
  Odpowiedzi egzaminu gimnazjalnego powiny dotrzec do szkół najpóźniej do piątku
 • edited czerwiec 2009
  10 lub 15 czerwca
 • edited czerwiec 2010
  ??
 • edited maj 2010
  10 czerwca
 • edited czerwiec 2010
  18 czerwca, możliwość zmiany od 18-22
 • edited lipiec 2010
  Dzis :) Nie pomijajac, ze twoja wiadomosc byla napisana 5 lat temu :D
This discussion has been closed.